Головний редактор

Конверський А.Є., Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Заступник головного редактора

Руденко С.В.,Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Відповідальний секретар

Соболєвський Я.А., Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Редакційна колегія

Губерський Л.В., Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Добронравова І.С., Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Неліпа Д.В., Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Обушний М.І., Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Панченко В.І., Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Приятельчук А.О., Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Русин М.Ю., Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Харьковщенко Є.А.,Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Цвих В.Ф., Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Шашкова Л.О.,Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Шляхтун П.П., Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Ярошовець В.І., Київський національний університет імені Тараса Шевченка