Усі надіслані матеріали проходять процедуру попереднього рецензування за методом "подвійного сліпого рецензування".

Надіслані матеріали оцінюються за наступними критеріями:

- Інформативність та повнота назви статті й анотації

- Структура статті (наявність вступу, розділів, висновків, додатків)

- Прозорість та доступність тексту статті для цільової аудиторії журналу

- Повнота й актуальність бібліографічного опису цитованих джерел

- Коректність оформлення бібліографічного опису цитованих джерел

- Дотримання правил стилістики

- Дотримання правил граматики

- Актуальність та оригінальність статті

- Наукова цінність результатів дослідження

- Чіткість, коректність та прозорість формулювання мети і завдань статті

- Якість аргументації головних ідей, тез, положень та висновків статті

- Рівень доказовості аргументації автора

- Достовірність та коректність цитат і посилань