До друку приймаються неопубліковані раніше рукописи, що мають наукову новизну, відповідають цілям й науковій спеціалізації журналу. 

 • Редакція приймає до публікації статті  англійською та українською мовою. 
 • Редакційна колегія заохочує публікацію статей англійською мовою. 
 • Матеріали приймаються в електронному вигляді в текстовому редакторі Word на e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..
 • Обсяг статей – 3000-8000 слів; за погодженням з редакцією обсяг статті може бути збільшений.
 • Форматування тексту (шрифт, кегль, інтервал, поля) здійснюється редакцією.
 • Рисунки і формули подаються окремими файлами з обов'язковим зазначенням джерела.
 • Список літератури, що додається до статті, не нумерується; видання розташовуються за абеткою з повним бібліографічним описом.
 • Посилання в тексті наводяться в квадратних дужках і включають: прізвище автора (авторів) з відповідної позиції в списку літератури; після коми — рік видання; після двокрапки — номер сторінки. Напр.: [Конверський, 2002: 26], [Putnam, 1989: 126]. В посиланнях на видання, наведені в списку літератури без вказівки автора, наводяться перші слова назви або її абревіатура (яку потрібно вказати в списку літератури) — напр.: [Філософський енциклопедичний..., 2001: 220]. Якщо в списку літератури на один рік приходиться декілька видань одного автора, то після року видання необхідно курсивом проставляти відповідну (починаючи з a) букву латинської абетки (як у списку літератури, так і в посиланні) — напр.: [Конверський, 2008a: 26], [Конверський, 2008b: 75].
 • Посилання на кириличні джерела подаються разом із транслітерацією. Транслітерація українського тексту здійснюється за стандартом Паспортний - КМУ 2010. Сайти, на яких можна здійснити автоматичну транслітерацію текстуhttp://translit.net/ru/http://translit24.net
 • В авторській довідці необхідно вказати: прізвище, ім’я, по батькові; (при наявності) науковий ступінь, вчене звання, почесні та інші звання; місце основної роботи і посаду; поштову адресу; телефон; e-mail.
 • До статті додаються анотації (реферати) англійською мовою, а також мовою написання статті обсягом не менше 250 слів (реферати англійською мовою до україномовних статей мають містити не менше 1000 слів).
 • До анотацій додаються ключові слова (5–10 слів).