Назад до архіву

Випуск №31 2018

[текст статті] - PDF (мова - англійська)

https://doi.org/10.17721/2521-6805.2018/31-8/11

 

УДК 1(091)

Т. Мроз, доктор філос. наук, проф.

Зеленогурськийу ніверситет, Зелена Гура, Польща

 

ІСТОРІОГРАФІЯ ФІЛОСОФІЇ І НАЦІОНАЛЬНОЇ ТРАДИЦІЇ. ДЕЯКІ РОЗДУМИ НА ОСНОВІ ДИСКУСІЙ З ІСТОРІЇ ПОЛЬСЬКОЇ ФІЛОСОФІЇ

 

Представлено багаторічні дискусії польських філософів і істориків філософії, які торкнулися проблеми національної польської філософії і проблеми дослідження історії польської філософії. Обговорення привело до численних цікавих висновків, які, мабуть, усе ще актуальні для дослідників національних філософських традицій, а також для філософів, які мають намір внести вклад в філософські традиції свого народу. Актуальні висновки з їхніх міркувань можуть бути сформульовані як методичні вказівки для вивчення історії філософії нації і як рада для побудови філософської традиції певної нації.

Ключові слова: історія польської філософії, філософський спадок, Східно-Центральна Європа, методологія історії філософії.

 

Т. Мроз, доктор филос. наук, проф.

Зеленогурский университет, Зелёна-Гура, Польша

 

ИСТОРИОГРАФИЯ ФИЛОСОФИИ И НАЦИОНАЛЬНОЙ ТРАДИЦИИ. НЕКОТОРЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ ДИСКУССИЙ ПО ИСТОРИИ ПОЛЬСКОЙ ФИЛОСОФИИ

 

Представлены многолетние дискуссии польских философов и историков философии, которые затронули проблему национальной польской философии и проблемы исследования истории польской философии. Обсуждение привело к многочисленным интересным выводам, которые, по-видимому, все еще актуальны для исследователей национальных философских традиций, а также для философов, которые намереваются внести вклад в философские традиции своего народа. Актуальные выводы из их соображений могут быть сформулированы как методические указания для изучения истории философии нации и как совет для построения философской традиции данной нации.

Ключевые слова: история польской философии, философское наследие, Восточно-Центральная Европа, методология истории философии.

 

Список використаних джерел:

1. Dyskusja, 1969: Dyskusja o historii filozofii polskiej, "Studia Filozoficzne" 2/1969, pp. 123-144.

2. Bańka, 1968: Józef Bańka, O prawdziwy obraz filozofii polskiej, "Współczesność" 14, p. 9.

3. Garfein-Garski, 1921: Stanisław Garfein-Garski, Zagadnienie filozofji narodowej, in: Polska filozofja narodowa, ed. Maurycy Straszewski, Kraków, p. 1–29.

4. Gawecki, 1972: Bolesław Gawecki, Polscy myśliciele romantyczni, Warszawa.

5. Gawecki, 1999: Bolesław Gawecki, O filozofię narodową, in: Spór o charakter narodowy filozofii polskiej. Antologia tekstów 1810–1946, ed. Stanisław Pieróg, Warszawa, pp. 373–377 (first published in 1926).

6. Ingarden, 1922: Roman Ingarden, Spór o istotę filozofii, "Przegląd Warszawski" vol. II, no. 14, p. 161–172.

7. Mróz, 2016: Tomasz Mróz, Selected Issues in the History of Polish Philosophy, Vilnius.

8. Struve, 1900: Henryk Struve, Historya filozofii w Polsce na tle ogólnego rozwoju życia umysłowego, Warszawa.

9. Struve, 1911: Henryk Struve, Słówko o filozofii narodowej polskiej, "Ruch Filozoficzny" vol. I, no. 1, p. 1–3.

10. Twardowski, 1911: Kazimierz Twardowski, Jeszcze słówko o polskiej filozofii narodowej, "Ruch Filozoficzny" vol. I, no. 6, pp. 113–115.

11. Twardowski, 1927: Kazimierz Twardowski, O potrzebach filozofii polskiej, in: idem, Rozprawy i artykuły filozoficzne, Lwów, pp. 129–163.

12. Walicki, 1968: Andrzej Walicki, W sprawie badań nad filozofią polską, "Współczesność" 15, p. 2.

13. Walicki, 1969: Andrzej Walicki, Historia filozofii polskiej jako przedmiot badań i jako problem kultury współczesnej, "Studia Filozoficzne" 1, pp. 105–118.

14. Walicki, 1970: Andrzej Walicki, Dyskusja o historii filozofii polskiej – słowo końcowe, "Studia Filozoficzne" 1, pp. 189–192.

15. Wąsik, 1958: Wiktor Wąsik, Historia filozofii polskiej, vol. I, Warszawa.

16. Zieleńczyk, 1999: Adam Zieleńczyk, Drogi i bezdroża filozofii polskiej, in: Spór o charakter narodowy filozofii polskiej. Antologia tekstów 1810–1946, ed. Stanisław Pieróg, Warszawa, pp. 276-302 (first published in 1910).

 

© Т. Мроз

© 2018 Київський національний університет імені Тараса Шевченка