Назад до архіву

Випуск №31 2018

[текст статті] - PDF

https://doi.org/10.17721/2521-6805.2018/31-5/11

 

УДК 1:316.776.33

В. Ю. Крикун, канд. філос. наук, доц.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID: 0000-0002-2531-0414

 

ПІДШТОВХУВАННЯ ЯК МЕТОДОЛОГІЯ КОМУНІКАТИВНОГО ВПЛИВУ

 

Розглянуто сутність та особливості підштовхування як методу впливу в умовах комунікативної практики людини. Розкрито сутність та особливості підштовхування як методу впливу, визначено ефективність застосування методології підштовхування в умовах комунікативної практики. Отримані результати дозволяють стверджувати, що використання методології підштовхування здатне збільшити ефективність впливу у комунікаційній практиці людини.

Ключові слова: комунікація, вплив, підштовхування, переконання, схильність до наслідування, управління підштовхуванням.

 

В. Ю. Крикун, канд. филос. наук, доц.

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченка, Киев, Украина

 

ПОДТАЛКИВАНИЕ КАК МЕТОДОЛОГИЯ КОММУНИКАТИВНОГО ВЛИЯНИЯ

 

Рассмотрены сущность и особенности подталкивания как метода влияния в условиях коммуникативной практики человека. Раскрыты сущность и особенности подталкивания как метода влияния; определена эффективность применения методологии подталкивания в условиях коммуникативной практики. Полученные результаты позволяют утверждать, что использование методологии подталкивания способно увеличить эффективность воздействия в коммуникационной практике человека.

Ключевые слова: коммуникация, влияние, подталкивание, убеждение, склонность к подражанию, управление подталкиванием.

 

Список використаних джерел:

1. Аристотель 1983. Сочинения: В 4-х т. Т. 4 / Пер. с древнегреч.; Общ.ред. А. Доватура.  М.: Мысль, — 830 c.  

2. Валла Л. 1997. История деяний Фердинанда, короля Арагона // Средние века. Вып. 59. - М., - 380 с. 

3. Карнеги Д.  2015. Як здобувати друзів і впливати на людей. / Пер. з англ. — К.: Компанія ОСМА, — 208 с.  

4. Крикун В. 2013. Майєвтика Сократа як метод ефективної комунікації. «Гілея: науковий вісник»: Збірник наукових праць.- К., Випуск № 68. с. 385-390.

5.  Талер Р., Санстейн К. 2017.  «Nudge. Архітектура вибору» М.: Манн, Иванов и Фербер, - 249 с. 

6. Drucker, P.F. 1999. Management Challenges for the 21st Century. Butterworth-Heinemann, Oxford. Google Scholar

7. Ebert F., Freibichler W. 2017. Nudge management: applying behavioural science to increase knowledge worker productivity https://doi.org/10.1186/s41469-017-0014-1

8. Kahneman  D.  2011.  Thinking, Fast and Slow. Farrar, Straus and Giroux, New York. Google Scholar

9. Keizer K., Lindenberg S. & Steg L. 2008. «The Spreading of  Disorder». Science 322(5908): 1681–5

10. Thaler R., Sunstein C.  2008. Nudge: Improving decisions about health, wealth, and happiness Yale University Press, New Haven, CT, 293 pp

11. Wilson J.Q., Kelling G.L. 1981 Broken windows / The police and neighborhood safety.  Mode of access:<http://www.manhattan-institute.org/pdf/_atlantic_monthly-broken_windows.pdf>

 

© В. Ю. Крикун

© 2018 Київський національний університет імені Тараса Шевченка