Назад до архіву

Випуск №31 2018

[текст статті] - PDF

https://doi.org/10.17721/2521-6805.2018/31-4/11

 

УДК [004.5+004.8]:304

Р. В. Клименко, асп.

Харківський національний університет імені Каразіна, Харків, Україна

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID: 0000-0002-5363-3990

 

ФЕНОМЕН NBIC-КОНВЕРГЕНЦII

 

Здійснено філософський аналіз феномену NBIC-конвергенції як ключової тенденції сучасності у сфері технологій, яка безумовно вплине на побут та соціальне становище суспільства. Розроблено концепцію штучного розвитку людини завдяки розвитку технологій майбутньому. Спрогнозовано можливі ризики, пов'язані з неконтрольованим розвитком технологій, у тому числі й у генній модифікації людини, використанні штучного інтелекту. Запропоновано оригінальну концепцію змін у людському побуті, які буде викликано синергетичним ефектом від розвитку NBIC-технологій. Досліджено оригінальні філософські наслідки, такі як зміни в мисленні про категорії природного – штучного. Отримані результати дозволяють вважати, що сучасні технології надають великі можливості, які слід адекватно оцінювати. Іхнє значення не обмежується лише побутовою сферою.

Ключові слова: NBIC, нано, інфо, біо, когно, синергетика, трансгуманізм, футурологія, прогрес, технологія, революція.

 

Р. В. Клименко, асп.

Харьковский национальный университет имени Каразина, Харьков, Украина

 

ФЕНОМЕН NBIC-КОНВЕРГЕНЦИИ

 

Представлен философский анализ феномена NBIC-конвергенции как ключевой тенденции современности в сфере технологий, которая, безусловно, будет влиять на быт и социальное положение общества. Разработана концепция искусственного развития человека благодаря развитию технологий будущего. Спрогнозированы возможные риски, связанные с неконтролируемым развитием технологий, в том числе в области генной модификации человека и использовании искусственного интеллекта. Предложена оригинальная концепция изменений в человеческой жизни, которые будут вызваны синергетическим эффектом от развития NBIC-технологий. Исследованы оригинальные философские выводы, такие как изменение в мышлении про категории природного – искусственного. Полученные результаты позволяют нам считать, что современные технологии дают огромные возможности, которые следует адекватно оценивать. Их значение не ограничивается лишь бытовой сферой.

Ключевые слова: NBIC, нано, инфо, био, когно, синергетика, трансгуманизм, футурология, прогресс, технология, революция.

 

Список використаних джерел:

1. Arthur Reardon, 2011, Metallurgy for the Non-Metallurgist(2nd edition), ASM International, ISBN 978-1-61503-821-3, стор. 97.

2. Hills, Richard L. 1989. Power from Steam: A history of the stationary steam engine. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 0 521 34356 9, стор. 36.

3. Jones, D.A, 1991, "Electrical engineering: the backbone of society", Proceedings of the IEE: Science, Measurement and Technology, стор. 1–10.

4. Тарароєв Я.В. Дві парадигми онтологічних підстав науки і техніки : Антропологічний вимір.// Гілея: науковий вісник: Збірник наукових праць.- К., 2012. Випуск 58(3) - 2012 С. 381-387.]

5. NBIC Report [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.wtec.org/ConvergingTechnologies/Report/NBIC report.pdf

6. Владленова І. В. Формування NBIC- конвергентної парадигми в сучасній науці/І. В. Владленова // Практична філософія. -К. :Центр практичної філософії, 2010, N N 4, стор. .20-26.

7. A molecular motor presentation[Electronic resource]. Mode of access: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1692765/pdf/10836501.pdf.

8. Moores law[Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.britannica.com/technology/Moores-law.

9. Project blue brain[Електронний ресурс]. Режим доступу:  https://bluebrain.epfl.ch/.

10. Bryden, J.; Cohen, N, 2004. Schaal, S.; Ijspeert, A.; Billard, A.; Vijayakumar, S.; et al., eds. A simulation model of the locomotion controllers for the nematodode Caenorhabditis elegans. From Animals to Animats 8: Proceedings of the eighth international conference on the Simulation of Adaptive Behaviour. стор. 183–92.

11. Krucoff, Max O.; Rahimpour, Shervin; Slutzky, Marc W.; Edgerton, V. Reggie; Turner, Dennis A, 2016. "Enhancing Nervous System Recovery through Neurobiologics, Neural Interface Training, and Neurorehabilitation". Neuroprosthetics, стор. 48.

12. Horgan J. The Final Frontier. Discover 27. № 10[Електронний ресурс]. Режим доступу:  http://www.johnhorgan.org/the_final_frontier_61294.htm

13. Шамис А. 2006,  Пути моделирования мышления, стор 15.

14. Андроід Філіпа Діка [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.hansonrobotics.com/robot/philip - k - dick - android/

15. Edwards, Steven A, 2006. The Nanotech Pioneers: Where Are They Taking Us?. Weinheim: Wiley-VCH. стор. 201.

16. Циолковський К.Е, 1933, Важкість зникла. стор. 115. 

 

© Р. В. Клименко

© 2018 Київський національний університет імені Тараса Шевченка