ISSN 2521-6813 (Online)

ISSN 2521-6805 (Print)

"Гуманітарні студії" - рецензований науковий журнал відкритого доступу, який відображає  фундаментальних та прикладних досліджень у галузі філософських наук молодих учених, докторантів та аспірантів. 

Окремою метою журналу є публікація результатів досліджень молодих учених, докторантів та аспірантів Київського національного університету імені Тараса Шевченка та його академічних партнерів у галузі філософських наук, а також міждисциплінарному предметному полі.

Друкується чотири рази на рік. 

Як самостійне видання журнал зареєстровано у 2009 році. Видається з 2007 року.

Зареєстровано
Міністерством юстиції України. Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 22071–11971Р від 20.05.2016 р.

Засновник та видавець
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет" Свідоцтво внесено до Державного реєстру ДК № 1103 від 31.10.02