ISSN 2521-6813 (Online)

ISSN 2521-6805 (Print)

"Гуманітарні студії" - рецензований науковий журнал відкритого доступу. Як самостійне видання журнал зареєстровано у 2009 році. Видається з 2007 року.

Журнал є проектом філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Академічна політика журналу

Метою журналу є розвиток та публікація результатів наукових досліджень у міждисциплінарному полі філософії, культурології, релігієзнавства, історії та археології, мовознавства та літературознавства, політичної науки, наук про освіту, соціології, права, публічного управління та адміністрування, інших гуманіарних та соціальних наук.

Також журнал підтримує та публікує дослідження у галузях філософії, культурології, релігієзнавства, історії та археології, мовознавства та літературознавства, політичної науки, наук про освіту, соціології, права, публічного управління та адміністрування, інших гуманітарних та соціальних наук, результати яких можуть бути застосовані у розв'язанні наукових та практичних  завдань міждисицплінарного характеру.

Журнал підтримує, заохочує та публікує результати міждисциплінарних досліджень на перетині гуманітарних, соціальних та комп'ютених наук.

Цілі журналу:

  • підтримка та заохочення наукової діяльності вчених, які здійснюють міждисциплінарні дослідження;
  • підтримка та заохочення наукової діяльності молодих вчених, аспірантів та студентів, які здійснюють міждисциплінарні дослідження;
  • розвиток досліджень у галузі гуманітарних наук, які мають міждисциплінарну цінність;
  • розвиток досліджень у галузі соціальних наук та поведінкових, які мають міждисциплінарну цінність;
  • розвиток міждисциплінарних досліджень на перетині гуманітарних, соціальних та комп'ютерних наук.

Академічна спеціалізація журналу:

  • Міждисциплінарні студії у сферах гуманітарних та соціальних наук, наук про освіту, публічного адміністрування та права.
  • Дослідження у предметних областях гуманітарних та соціальних наук, наук про освіту, публічного адміністрування та права, результати яких можуть бути застосовані для розв'язання наукових та практичних завдань міждисциплінарного характеру.

 

Видається два рази на рік.

Зареєстровано
Міністерством юстиції України. Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 15842–4314Р від 13.11.2009 р.

Засновник та видавець
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет" Свідоцтво внесено до Державного реєстру ДК № 1103 від 31.10.02