ISSN 2521-6813 (Online)

ISSN 2521-6805 (Print)

"Гуманітарні студії" - рецензований науковий журнал відкритого доступу. Як самостійне видання журнал зареєстровано у 2009 році. Видається з 2007 року.

Журнал є проектом філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Цілі журналу:

 • підтримка та заохочення наукової діяльності молодих вчених, аспірантів та студентів;
 • розвиток наукових досліджень у галузі філософії;
 • інтернаціоналізація філософської науки та освіти України.

Академічна спеціалізація журналу:

 • Міждисциплінарні студії
 • Історія філософії
 • Онтологія
 • Логіка
 • Епістемологія
 • Філософія історії та соціальна філософія
 • Філософська антропологія
 • Філософія культури
 • Етика
 • Естетика
 • Філософія науки
 • Філософія освіти

 

Видається чотири рази на рік.

Зареєстровано
Міністерством юстиції України. Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 15842–4314Р від 13.11.2009 р.

Засновник та видавець
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет" Свідоцтво внесено до Державного реєстру ДК № 1103 від 31.10.02